MAKMAL STANDARD DOSIMETRI SEKUNDER (SSDL)

SSDL merupakan pusat kebangsaan bagi penentukuran alat-alat pengukur sinaran seperti dosimeter yang digunakan di dalam pusat radioterapi dan untuk perlindungan sinaran. Keperluan bagi penentukuran alat-alat pengukur sinaran termaktub di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 (pindaan 2010). Makmal Tentukuran SSDL mendapat pengiktirafan standard MS ISO/IEC 17025 sejak Julai 2004.

Semua pengukuran dan kalibrasi adalah dapat di kesan kepada piawaian makmal utama dan piawaian antarabangsa yang lain. SSDL juga bertanggung jawab sebagai pusat pemantauan dos dedahan peribadi pekerja sinaran di Malaysia dengan membekalkan dan menganalisa Lencana OSL, Lencana TLD dan cincin TLD. SSDL turut membekalkan dosimeter dos  aras tinggi jenis Ceric Cerrous dan Fricke untuk kegunaan industri pemprosesan sinaran di Malaysia .

Tentukuran Meter Tinjau : 0389112000 ext 1260

Whatsapp:https://bit.ly/3Oqvkal

Sumber : Agensi Nuklear Malaysia

MAKMAL FIZIK PERUBATAN (MPL)

MPL merupakan pemegang Lesen Kelas H KKM/R/0725 dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) semenjak tahun 2000 bagi perkhidmatan Ujian Kawalan Mutu (QA) Radas sinar x diagnostik perubatan, ujian ketebalan kesetaraan plumbum bilik sinar x perubatan dan tentukuran dose calibrator perubatan nuklear.

MPL juga merupakan satu-satunya makmal standard yang menawarkan perkhidmatan tentukuran peralatan ujian kawalan mutu (QA) Radas sinar x diagnostik perubatan di Malaysia dan Asia tenggara.  Makmal Standard ini telah diakreditasi MS ISO/IEC 17025 oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) semenjak tahun 2011.  Selain itu, MPL juga ada menawarkan ujian ketebalan kesetaraan plumbum sampel perisai perlindungan sinaran dan PPE, ujian intergriti PPE, ujian serakan sinaran serta tentukuran pembilang Tiroid.

Tentukuran Fizik Perubatan : 0389112000 ext 1518

Sumber : Agensi Nuklear Malaysia

 

PRIVATE SECTOR SERVICES

REVOTECH MEDICA SDN BHD (QC in MEDICAL)

Whatsapp:https://bit.ly/3tGIp8n

REVOTECH MEDICA SDN BHD

 

REM SYNERGY SDN BHD (ENVIRONMENTAL RADIATION SERVICES)


Whatsapp:https://bit.ly/3OgySf1

REM SYNERGY SDN BHD

 

ARZTECH MULTI SOLUTION SDN BHD (MANUFACTURE of RADIATION SHIELDING ROOM)

Whatsapp:https://bit.ly/47P6yHN

ARZTECH MULTI SOLUTION SDN BHD

 

RELTECH LAB SDN BHD (MAKMAL TENTUKURAN)

Whatsapp:https://bit.ly/3U34UPl

RELTECH LAB SDN BHD

 

ZL TECHNOLOGIES SDN BHD (Safety & Security Radiation Equipment)

Whatsapp:https://bit.ly/3RSLOZx

ZL TECHNOLOGIES SDN BHD

 

DINUAR SDN BHD (Baggage Scanner)

Whatsapp:https://bit.ly/4aQE4QB

DINUAR SDN BHD

 

GREEN TECHNOLOGIES TECHNICAL SERVICES SDN BHD (Training Centre for CEP)

Whatsapp:https://bit.ly/47Mg6U1

GREEN TECHNOLOGIES TECHNICAL SERVICES SDN BHD

 

MADANI TRAINING & CONSULTANCY SDN BHD (Training Centre for Industrial Radiography and CEP)

Whatsapp:https://bit.ly/3Hh73zk

MADANI TRAINING & CONSULTANCY SDN BHD

Other related links are as below:

Agensi Nuklear Malaysia


Jabatan Tenaga Atom


Kementerian Kesihatan Malaysia

IRPA
International Radiation Protection Association

Manage by Arey Solutions